» ۱۰ اتومبیل برتر جهان با بالاترین امتیاز از مؤسسه‌ی IIHS