یک ماه قبل از حمله‌ی قلبی، بدن این علائم را نشان می‌دهد | غزل وب