پیام علی خطیر در اعتراض به ماجرای بیرانوند | غزل وب