» موارد خارج از تعهد بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث اعلام شد