محکومیت 3 خواننده به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت | غزل وب