» لااقل به دانشگاه به اندازه حوزه علمیه آزادی بدهیم