» قفل کردن برنامه ها با چشم از ویژگی های گوشی جی ۷ ال جی