ظریف احتمال دیدار روحانی و ترامپ را رد کرد | غزل وب