» سایت ای‌اف‌سی : لغو بازی در کشور بی‌طرف به جز مسابقات نمایندگان ایران و عربستان