رونمایی از طرح روحانی به عنوان «ابتکار صلح هرمز» | غزل وب