تشکر سرلک ازحذف‌کنندگان‌صدایش‌از سریال‌شهرزاد | غزل وب