امکان تشخیص دیابت و آلزایمر با استفاده از فناوری نانو میسر گردید | غزل وب